U N I M O Z E R - the universal modelizer for learning Java™

GNU General Public License

Get Structorizer at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

100% FREE award granted by Softpedia
#17: Method disapearing
Priority: 
urgent
Status: 
closed
On wrote:
Just received via mail from FABFR:
----------------------------------

Elo grad huet sech eng ganz Method an Loft opgeléist...
ech war grad färdeg mat antippen, an hun eng Kéier op den Diagramm vun der Klass geklickt - a schwupps war meng ganz Method fort... frrrust :-(
On wrote:
Ech hunn d'Saach elo esou emprogramméiert, datt den Diagram desactivéiert get wann een Code editéiert. Vläicht helleft dat jo ...

=> fixed for 0.20 (?)